Návštěva u společnosti HOBES - výrobce zadlabávacích zámků

Firma HOBES navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Firma se zabývá výrobou zadlabacích zámků, klíčůvícebodových zámků, výrobou dílů pro automobilový průmysl a výrobou nástrojů. Nedílnou součástí činnosti je průběžné vzdělávání zaměstnanců.

Více zde

1. valná hromada Asociace zámkových a klíčových služeb ČR

Informace z valne hromady Asociace zámkových a klíčových služeb ČR.

Více zde

Návštěva v TOKOZu

Dne 25. ledna jsme s ing. Dolejšem a ing. Bajerem, na základě předchozí dohody,  navštívili  firmu TOKOZ a.s. ve Žďáru nad Sázavou.

Více zde

Norma: EN 179 - únikové cesty z budovy

Tato norma se využívá v objektech, kde je přítomno méně osob. Ty znají únikové cesty z budovy; nepředpokládá se vznik panikové situace. Zde se využívá především zadlabací zámek s panikovou funkci s klasickým kováním klika-koule nebo klika-klika na únikové dveře. U kování klika-klika se používá dělený čtyřhran. Dveře by se měly otevírat ven s místnosti, ale je zde připuštěna možnost otevírání do místnosti.

Více zde

Trocha historie zámkařství díl I

Již od pravěku byla potřeba zajistit si ochranu osobního či společného majetku před nenechavci. Nejobvyklejší obranou před krádeží bylo uschování věci na neznámé místo nebo její neustálé hlídání strážemi. Absolutní datování vzniku zámku není potvrzeno. Skutečný zámek a klíč jsou čínské vynálezy pocházející z doby 4000 let př. n. l.  V Mezopotámii je používali v 3. tisíciletí př. n. l. Znali je i Egypťané.

Více zde

Z vyprávění detektiva Čurdy

Vysoký, urostlý muž se zastavil před jedním z elegantních domů a prohlédl si jeho široké průčelí, posadil si do týla myslivecký klobouk, spokojeně se usmál a vešel dovnitř.

Více zde