Dne 25. ledna jsme s ing. Dolejšem a ing. Bajerem, na základě předchozí dohody,  navštívili  firmu TOKOZ a.s. ve Žďáru nad Sázavou. Sešli jsme se s  generálním ředitelem ing. Vladimírem Chládkem a obchodním ředitelem p. Petrem Neuvirtem, který byl panem generálním ředitelem poveřen k jednání s AZKS. Představitele TOKOZu jsme seznámili se zamýšlenou činností Asociace a projednali možnosti spolupráce. Byla nám nabídnuta pomoc při zvyšování kvalifikace našich členů formou odborných příspěvků do časopisu ZÁMKAŘ.

O případné čestné členství firma TOKOZ  zatím nejeví zájem.
Jan Novotný

 

Klíče, zámky, trezory