Firma HOBES firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r. o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy.

Firma se zabývá výrobou zadlabacích zámků, klíčůvícebodových zámků, výrobou dílů pro automobilový průmysl a výrobou nástrojů. Nedílnou součástí činnosti je průběžné vzdělávání zaměstnanců.

V rámci naplňování pracovního programu vedení AZKS jsem s   ing. Bajerem navštívil firmu HOBES  v Horním Benešově.  Byli jsme   přijati výkonným  ředitelem  společnosti, panem Pavlem Jachymčákem. V první fázi rozhovoru jsme pana ředitele seznámili se záměry Asociace, a nabídli čestné členství firmy. Současně jsme blíže objasnili význam čestného členství, které je založeno především na bázi poskytování technických   informací formou např. účasti na školení, odborných článků v našem časopise nebo exkurzí ve výrobním závodě. Pan ředitel takovou spolupráci rovněž považuje za prospěšnou pro obě strany, tj. pro stranu výrobce a stranu téměř koncového zákazníka

Krátce se rozhovoru zúčastnil i jeden z majitelů firmy, pan Zdeněk Kuchař, který vyjádřil souhlas s průběhem jednání.

Na závěr jsme se podívali do některých provozů např. do lisovny, galvanizovny, na pracoviště 3D měření. Všechny provozy se vyznačovaly vysokou kulturou  pracovního prostředí. O vysoké kvalitě výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949. Na udržování vysoké kvality výroby dbá firma i v rámci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti, spolufinancováném evropským sociálním fondem.

Nezbývá, než poděkovat za milé přijetí, a především za pochopení smyslu naší návštěvy.

Jan Novotný                                                                                              

Klíče, zámky, trezory         Výroba zámků