Co je to zadlabací dveřní zámek?
Zadlabací zámek je mechanismus uzamykací dveře a je jejich nedílnou součástí. Je ovládán klíčem nebo cylindrickou vložkou (návod jak správně vybrat cylindrickou vložku najdete v našich odborných článcích).

zadlabací zámek FAB

Na co si dát při výběru zadlabacího dveřního zámku pozor?
Zadlabací zámky jsou podle typu dveří různě velké a hluboké. Při výběru zadlabacího zámku je důležitá rozteč (vzdálenost od středu otvoru kliky po střed klíče nebo cylindrické vložky). Podle rozteče zadlabacího zámku se musí zvolit i bezpečnostní kování (návod jak správně vybrat bezpečnostní kování).


zadlabací zámek - měření rozměrů

Technické názvosloví
Backset - vzdálenost od středu čtyřhranu kliky k vnější hraně čelního štítu zámku.
Zajišťovací střelka - prvek v čelním štítu zámku umístěný mezi oboustrannou střelkou a závorou zámku. Signalizuje stav dveří otevřeno / zavřeno.
Profix2 - provedení elektrických otvíračů speciální konstrukce pro skrytou montáž v zárubni / rámu dveří.

V návaznosti na stávající normy, požární předpisy a požadavky uživatele je třeba mít na paměti, že v drtivé většině má přednost požární bezpečnost lidí (požární projektant) před fyzickou bezpečností.

Co je důležité znát
• rozteč - vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)
• backset - vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky
• hloubku zádlabu
• výšku čela
• šířku čela
• typ otevírání dveří
     a) levé (L) = panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří (červené dveře)
     b) pravé (P) = panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří (zelené dveře)

Zadlabací zámek mechanický

 

Jaké typy rozteče zadlabacího zámku se na českém trhu používají?
• rozteč 90 mm – ta je využívána především na starých dveřích
• evropská rozteč 72 mm – ta je využívána především pro interiérové dveře
• rozteč 92 mm – ta je využívána především na vchodových a bezpečnostních dveřích

Rozdělení norem u zadlabacích zámků
ČSN EN 179
– norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo jiné musí být zařízení odblokováno jediným pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné. Nouzové dveřní uzávěry v souladu s normou EN 179 jsou určeny k zajištění bezpečné a efektivní evakuace osob z budov.
Nouzový dveřní uzávěr lze vybavit:
• klikou tvaru U
• zařízením s tlačnou plochou (např. Europad)
Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s klikou ≤ menší než 70 N.
Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s tlačnou plochou ( známe jako Europad)≤ menší než 150N.

ČSN EN 1627 – norma třídí zámky podle odolnosti proti průlomu. Prováděcí norma ČSN EN 1630 pak popisuje způsob zkoušení. Zkouška má část statickou = ve zkoušeném stavu se měří odolnost střelky a závory proti silám vyvolaným hydraulickým zařízením, a část manuální = v reálných dveřích se měří čas, po který odolá zámek napadení určenými nástroji.

ČSN EN 1125 – norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů. Mimo jiné musí být zařízení odblokováno jediný pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné.
Existují dva typy:
• Typ A - panikové hrazdy tlačné: tyč se pohybuje po oblouku ve směru dolů
• Typ B - panikové hrazdy dotykové: madlo, které je tlačeno ve směru otevírání
Panikové hrazdy jsou k dispozici jako kompletní výrobky (povrchová montáž), nebo jako část komponentů v kombinaci se zadlabacími panikovými zámky. Minimální délka madla musí zakrývat 60% šířky dveřního křídla.

ČSN EN 12209 – tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkci mechanicky ovládaných zámků a jejich protiplechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích.

ČSN EN 1634 – norma specifikuje nároky na vybavení požárně odolných dveří a upřesňuje pravidla rozšíření zkoušek požární odolnosti na dveře.

ČSN EN 14846 sjednocuje více norem – tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, životnost a funkčnost elektrických a elektronických součástí pro všechny typy elektromechanicky ovládaných zámků a zapadacích plechů používaných ve dveřích, balkónových dveřích a vstupních dveřích v budovách.


Pokud si nevíte s výběrem Vašeho nového zadlabacího zámku rady, neváhejte nás kontaktovat.