Co je to zadlabací dveřní zámek?
Zadlabací zámek je mechanismus, uzamykací dveře a je jejich nedílnou součástí. Je ovládán klíčem nebo cylindrickou vložkou (návod jak správně vybrat cylindrickou vložku najdete v našich odborných článcích).

zadlabací zámek FAB

Na co si dát při výběru zadlabacího dveřního zámku pozor?
Zadlabací zámky jsou podle typu dveří různě velké a hluboké. Při výběru zadlabacího zámku je důležitá rozteč (vzdálenost od středu otvoru kliky po střed klíče nebo cylindrické vložky). Podle rozteče zadlabacího zámku se musí zvolit i bezpečnostní kování (návod jak správně vybrat bezpečnostní kování).


zadlabací zámek - měření rozměrů

Co je důležité znát:
• rozteč - vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)
• backset - vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky
• hloubku zádlabu
• výšku čela
• šířku čela
• typ otevírání dveří
– pravé (P) panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří (červené dveře)
– levé (L) panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří (zelené dveře)

Zadlabací zámek mechanický

 

Jaké typy rozteče zadlabacího zámku se na českém trhu používají?
rozteč 90 mm – ta je využívána především na starých dveřích
evropská rozteč 72 mm – ta je využívána především pro interiérové dveře
rozteč 92 mm – ta je využívána především na vchodových a bezpečnostních dveří

Rozdělení norem u zadlabacích zámků:
ČSN EN 179 -
norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací
prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné. Nouzové dveřní uzávěry v souladu s normou EN 179 jsou určeny k zajištění bezpečné a efektivní evakuace osob z budov.
Nouzový dveřní uzávěr lze vybavit:
• Klika tvar U
• Zařízení s tlačnou plochou (např. Europad)
• Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s klikou ≤ menší než 70 N.
• Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s tlačnou plochou ( známe jako Europad)≤ menší než 150N.

ČSN EN 1125 - norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediný pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné.
Existují dva typy :
- Typ A , Panikové hrazdy tlačné: tyč se pohybuje po oblouku ve směru dolů.
- Typ B , Panikové hrazdy dotykové: madlo, které je tlačeno ve směru otevírání .
Panikové hrazdy jsou k dispozici jako kompletní výrobky (povrchová montáž) nebo jako část komponentů v kombinaci se zadlabacími panikovými zámky. Minimální délka madla musí zakrývat 60% šířky dveřního křídla.

ČSN EN 12209 - tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkci mechanicky ovládaných zámků a jejich protiplechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích.


Pokud si nevíte s výběrem Vašeho nového zadlabacího zámku rady, neváhejte nás kontaktovat.