Jak si vybrat bezpečnostní kování?
Rozteč zámků - vzdálenost osy otáčení kliky k ose cylindrické vložky (klíče ve vložce). Nejčastěji používané rozteče zámků jsou 90 mm, 72 mm a 92 mm na plastové a profilové dveře.

Bezpečnostní kování

Tloušťka dveří
Tento rozměr je pro jednotlivé typy bezpečnostního kování stanoven v podobě intervalu. V standardním provedení je kování určeno na tloušťku dveří 38-55 mm. V případě větší tloušťky dveří nabízíme k zakoupení tzv. prodlužovací sadu, t.j. sadu montážního spojovacího materiálu na požadovanou tloušťku dveří a typ kování. Přehled spojovacího materiálu naleznete v našem obchodě.

Czlindrická vložka s bezpečnostním krytem anebo bez krytu?
Bezpečnostní kryt chrání vložku před odvrtáním a vylomením. Při volbě kování s bezpečnostním krytem dbejte při výběru vložky na její rozměr - délku. Cylindrická vložka musí přečnívat nad plochu dveří pod bezpečnostním štítem 11 - 16 mm. Jinak by vložka byla schovaná příliš hluboko pod bezpečnostním krytem a nepodařilo by se vám klíč při odemykání zasunout až na doraz. 

Co je pravá a levá klika
U asymetrických klik, které není možné namontovat na obě strany dveří je potřeba rozlišovat stranovou orientaci kliky.

Orientace bezpečnostních dveří

Všechna bezpečnostní kování jsou certifikována dle platných evropských norem a zkoušena v akreditovaných zkušebnách. Kování jsou rozděleny do 3 bezpečnostních tříd. Volba bezpečnostní třídy (Pyramida bezpečnosti) závisí na účelu použití a bezpečnostní třídy dveří. 

Povrchová úprava kování ROSTEX
Kliky a štíty kování ROSTEX jsou vyrobeny z nerezové oceli anebo slitiny zinku s galvanickým pokovením odolných vůči korozím a vnějšímu prostředí. Více informací o materiálech naleznete ZDE.