Je odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků poskytujících různou míru zabezpečení. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Cylindrická vložka - pyramida bezpečnosti

velmi vysoká ochrana – ochrana proti odvrtání a kopírování klíče

vysoká ochrana – použití pro vstupní dveře, do bytů, skladů, možnost ochrany proti odvrtání a kopírování klíče

dostatečná ochrana – použití pro vnitřní dveře a společné prostory v bytových domech

základní ochrana – použití do branek a interiérů

Co systém PYRAMIDY BEZPEČNOSTI představuje?
Je to jednotící komunikační prvek, který usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti a je zaměřen výhradně na certifikované výrobky mechanických zábranných systémů.

Barevné označení, přiřazené konkrétnímu stupni, umožní zákazníkovi optimální výběr zámku, kování, dveří i ostatních mechanických zábran. Pyramida svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, dostatečné, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku.

Nabízí jednoduchou orientaci při výběru mechanických zábran, pomůže klientovi pojišťovny dosáhnout snížení škod způsobených násilným vstupem do pojištěného prostoru. Značení výrobků je v souladu s požadavky na zabezpečení majetku.

Stupeň PYRAMIDY BEZPEČNOSTI vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem. Základním předpokladem zařazení výrobku do systému PYRAMIDY BEZPEČNOSTI je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí (ČSN P ENV 1627). Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce pro zařazení do projektu PYRAMIDY BEZPEČNOSTI musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány.

Typy dveří z požárního hlediska

Požárně odolné dveře mají za úkol zabránit šíření požáru, tzn. při požáru musí zůstat spolehlivě zavřené i za vysokých teplot.

Únikové dveře musí být možno otevřít i pod zatížením, při požárním poplachu jsou volně průchozí (lze použít pouze speciální reverzní otvírače effeff 332, nebo samozamykací zámky s panikovou funkcí).

Únikové a požárně odolné dveře je kombinace dvou předchozích a splňují největší požadavky. Musí být vybaveny mechanickým zařízením, které drží dveře vždy v zavřené poloze a lze je otevřít panikovou klikou / hrazdou (nejvhodnější jsou elektromechanické samozamykací zámky v reverzním režimu).

Ventilační dveře se musí v případě požárního poplachu na signál z EPS samy odemknout a otevřít a zajistit tak odvětrání prostoru.

Paniková klika / hrazda je ovládací prvek definovaného tvaru, pomocí kterého lze kdykoliv otevřít únikové dveře.