SMARTAir je vyspělý kompletní systém kontroly vstupu využívající bezkontaktní technologii iClass nebo MIFARE DESFire. Použité RFID technologie a sektorové čtení i zápis dat zajišťují velmi vysokou bezpečnost proti napadení systému.

V systému SMARTAir™ dodáváme tyto komponenty kontroly vstupu:
SMARTAir™ cylindrická dveřní vložka
SMARTAir™ dveřní kování s elektronicky blokovanou vnější klikou
SMARTAir™ E-motion skříňkový zámek
SMARTAir™ RFID čtečky karet

Systém SMARTAir je dodává v těchto verzích
Stand Alone – není potřeba žádný počítač pro konfiguraci systému, programování uživatelů pomocí programovacích karet
Offline – vyžadována instalace SW a programovací zařízení pro konfiguraci systému. Plná kontrola vstupu - výpisy událostí, časové zóny, automatické otevírání apod.
Update on Card – stejné možnosti jako Offline. Po prvním naprogramování zámku pomocí programátoru s licenčním klíčem jsou další data distribuována na kartách pomocí technologie Read / Write
Wireless – stejné možnosti kontroly vstupu jako Offline. Paměť zámku obsahuje všechny informace o právech uživatelů k otevření dveří. Po prvním naprogramování zámku pomocí programátoru s licenčním klíčem jsou další data distribuována do a ze zámku prostřednictvím bezdrátového HUBu s dosahem až 25 m

chytré otevírání SMARTair

 

Celý systém se dodává v několika provozních verzích dle požadavků zákazníka:

Přehled systému chytrého otevírání SMARTAir™ Stand-Alone
• menší až střední instalace
• aktualizace přístupových práv programovací kartou lokálně
• není potřeba používat software pro správu přístupu
• funkce „stínové karty“ (ztratí-li se jedna karta, není třeba rušit všechny)
• volitelná nouzová sada pro otevření dveří při selhání baterie
• není potřeba žádný počítač pro konfiguraci systému
• programování uživatelů pomocí programovacích karet
• jednoduchá funkčnost: přidávání nebo mazání uživatelů (maximálně 500)
• žádné časové zóny, žádný kalendář, bez výpisu událostí
• volitelně: Shadow karta – mazání uživatelů pomocí kopie jejich karet
• volitelně: office režim – vybraní uživatelé mohou trvale odemknout zámek

Přehled systému chytrého otevírání SMARTAir™ Offline
• střední až velké instalace
• aktualizace přístupových práv programovacím zařízením lokálně
• možnost tvorby časových rozvrhů
• pouze lokální audit
• vyžadována instalace SW a programovací zařízení pro konfiguraci systému
• plná kontrola vstupu – výpisy událostí, časové zóny, automatické otevírání, apod.
• všechny informace jsou uloženy v zámku (1 500 uživatelů / 1 000 událostí / 14 časových zón / roční kalendář / čas)
• programování zařízení pomocí programátoru s licenčním klíčem
• neomezený počet přístupových karet
• vysoká bezpečnost díky zápisu dat v zašifrovaném sektoru RFID karet

Přehled systému chytrého otevírání SMARTAir™ Update on card
• střední až velké instalace
• aktualizace přístupových práv prostřednictvím uživatelských karet
• nástěnný updater mění oprávnění provedená v SW
• možnost vytvoření časových rozvrhů přístupových práv
• automatický audit
• upozornění na slabou baterii
• nástěnný updater: připojení TCP / IP k databázi, funkce čtení a zápis oprávnění pro karty s 13,56 MHz
• stejné možnosti kontroly vstupu jako verze Offline
• paměť zámku obsahuje všechny informace o právech uživatelů k otevření dveří
• po prvním naprogramování zámku pomocí programátoru s licenčním klíčem jsou další data distribuována na kartách pomocí technologie Read / Write
• pomocí karet lze získat výpis událostí i měnit uživatelská práva
• distribuce a vyčítání dat z karet pomocí programátoru nebo online updateru

Přehled systému chytrého otevírání SMARTAir™ Wireless online
• střední až velké instalace
• aktualizace přístupových práv a audit v reálném čase prostřednictvím komunikačního hubu
• možnost vytvoření rozvrhů přístupových práv
• funkce otevírání dveří na dálku prostřednictvím PC a softwaru nebo mobilní aplikací
• komunikační hub: spojení TCP / IP s databází, rádiová frekvence 868 MHz pro ovládání dveří, až 30 dveří do vzdálenosti až 30 m, IP65
• stejné možnosti kontroly vstupu jako verze Offline
• paměť zámku obsahuje všechny informace o právech uživatelů k otevření dveří
• po prvním naprogramování zámku pomocí programátoru s licenčním klíčem jsou další data distribuována do a ze zámku prostřednictvím bezdrátového HUBu s dosahem až 25m
• do systému je HUB připojen pomocí protokolu TCP / IP
• jeden HUB (868 MHz) může obsluhovat až 30 zámků
• při výpadku napájení jsou pro přístup využívány informace uložené v zámku
• nevyžaduje updater – realtime komunikace a přenos dat (vzdálené otevření zámku, výpis událostí, změny přístupových práv apod.)

chytré otevírání

SMARTair Openow™

Openow™ je mobilní řešení založené na technologii BLE (Bluetooth Low Energy), která umožňuje uživatelům zařízení SMARTair™ využívat výhody virtuálního klíče přímo v jejich chytrém telefonu. Tím plnohodnotně nahradí fyzický způsob autorizace – bezkontaktní kartu nebo přívěšek apod. Virtuální klíč, který uživatel obdrží do svého mobilního telefonu má tak naprosto stejná přístupová práva, jako fyzický identifikátor. Jediný rozdíl je v tom, že již není třeba fyzické předání bezkontaktní karty nebo přívěšku. Virtuální klíč může být zaslán, aktualizován nebo zrušen správcem systému SMARTair™ dle potřeby.

Openow App je k dispozici uživatelům systému Android a iOS zcela zdarma na Apple Store nebo Play Store. Pro registraci uživatele je vyžadován email, na který je zaslán validační kód pro aktivaci účtu. Pro vytvoření a odeslání virtuálního klíče je třeba aktivovat licenci Openow v software SMARTair TS100.

Použití
Technologii Openow™ je možné využít pouze u zařízení, která mají integrovaný BLE modul. Provoz je možný na SMARTair kování, SMARTair cylindrické vložce a nebo SMARTair nástěnné čtecí jednotce v provedení Offline nebo Wireless. Samotné odemčení SMARTair zařízení pomocí virtuálního klíče je jednoduché. Po obdržení klíče formou notifikace je třeba otevřít aplikaci, stisknout ikonu visacího zámku pro odemčení a poté přiložit SMARTphone k zařízení. Odemčení zámku je signalizováno zeleným symbolem odemčeného zámku. Virtuální klíč může mít nastavenou dobu exspirace.

smart air chytre otevirani mobilem