Traka Ltd. byla založena v roce 1995 na základě poptávky společnosti British Airways, aby jim pomohla při správě klíčů pro vozy pozemního personálu. Poté došlo k velmi rychlému vývoji jak hardwaru, tak potřebného softwaru a již v roce 1993 došlo k úspěšné instalaci prvního prototypu klíčového trezoru Traka. Mezi lety 1995 a 2004 došlo k výraznému růstu, který vyvrcholil udělením ceny „Queen‘s Award for Enterprise Innovation in 2004“. V roce 2012 došlo k začlenění společnosti do struktury koncernu ASSA ABLOY a společnost tím získala mezinárodní zázemí pro svůj další rozvoj. Veškerý vývoj a výroba produktů probíhají ve Velké Británii.

Inteligentní správa klíčů

Mění běžné klíče v chytré klíče, kontroluje přístup a zároveň zaznamenává použití klíčů. Shromažďuje komplexní informace a tím organizacím umožňuje:
• Zajistit, aby k určitým klíčům měli přístup pouze oprávnění uživatelé.
• Kontrolovat, kdy a kým byl klíč odebrán a vrácen.
• Zjišťovat, které klíče nebyly vráceny po uplynutí určené doby.
• Určit, jak často a jak dlouho jsou konkrétní klíče používány.
• Uvědomit manažera nebo správce o stavu pohotovosti e-mailem, popř. SMS zprávou.

Inteligentní kontrola přístupu

Jedinečný přívěšek iFob je možné naprogramovat tak, aby fungoval sám o sobě jako elektronický klíč nahrazující běžné klíče.
• Oprávnění uživatelé jednoduše zasunou naprogramovaný iFob do speciálně namontované zásuvky na vozidle nebo stroji.
• Je možná efektivnější správa, ochrana a evidence technologického zařízení nebo vybavení a strojů.
• Jednoznačnými benefity jsou zlepšení efektivity, zvýšení produktivity a snížení nákladů.
• Úplné evidenční záznamy a automaticky uplatňované protokoly zajišťují soulad s předpisy BOZP.

Inteligentní skříňové systémy

Inteligentní uzamykatelné skříně s RFID čipy nabízejí efektivní řešení pro kontrolu přístupu a možnost sledování cenného majetku a vybavení.
• Díky určení toho, kdo má přístup a kdy je majetek odebírán a vracen, je zajištěna jeho úplná kontrola.
• Vybavení je označeno RFID čipem (tag) a může být sledováno / evidováno 24 hodin denně.
• Možnost biometrického přístupu (pomocí otisku prstu) zvyšuje bezpečnost a eliminuje potřebu nosit klíče nebo přístupové karty.

inteligentní správa klíčů

 

Inteligentní správa klíčů Traka 21

Traka 21 je inovativní PLUG & PLAY systém pro správu klíčů, určený pro podniky malé a střední velikosti. Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 21 pomáhá sledovat pohyb každého klíče nebo klíčového svazku, který je vždy uzamčen v individuální pozici kabinetu. Systém účinně zabraňuje zneužití Vašich klíčů a ohrožení provozu podniku. Systém pro správu klíčů, najdete v našem eshopu zde.

Klíče Brno - traka pro správu klíčůFunkcionalita
Autonomní PLUG & PLAY řešení s moderní RFID technologií iFobů
LCD s dotykovým ovládáním
Přístup prostřednictvím uživatelského PIN kódu k alokovaným klíčům nebo klíčovým svazkům
Klíče jsou připevněny k iFobu prostřednictvím bezpečnostní plomby
Snadná konfigurace na displeji s dotykovým ovládáním
Není třeba připojení k PC
Skryté montážní otvory pro bezpečnou montáž na zeď
Napájení 230 V s možností záložní baterie

Parametry
Administrace uživatelů, klíčů a přístupových práv přímo na kabinetu
Vícejazyčné ovládací rozhraní
Výpis událostí přímo na LCD displeji nebo export prostřednictvím USB portu
21 robustních iFobů a bezpečnostních plomb s dlouhodobou životností
21 uzamykacích pozic s LED signalizací
Kompaktní ocelová skříň s elektromechanicky blokovanými dvířky
Možnost manuálního uvolnění dvířek pro případ nouze
Zvukový alarm

 

Jak Traka 21 funguje?
Systém zajišťuje, že oprávnění uživatelé mají přístup jen k individuálním klíčům nebo klíčovým svazkům, a to vždy v předem definovaném čase.

Traka - klíče Brno Uživatel je pro přístup do klíčového kabinetu vyzván k zadání svého unikátního PIN kódu. Traka - klíče v Brně bezpečně

Veškeré klíče a klíčové svazky jsou uzamknuty v individuální pozici kabinetu Traka 21. LED signalizace u každé pozice iFobu informuje uživatele, které klíče je oprávněn
z kabinetu vyjmout. Uživatel nemůže z kabinetu vyjmout iFoby s červeným LED podsvícením.

 

 

 

Traka - autoklíče v Brně

Oranžové LED podsvícení indikuje pozici,
na kterou je třeba klíč vrátit.

 

 

 

 

Traka - svazek klíčů

 

Traka 21 bezpečnostní plomba
Bezpečnostní plomba na jedno použití je cenově dostupná a umožňuje snadné připevnění klíčů k iFobu bez speciálních nástrojů.

Traka 21 iFob
Jakmile je klíč nebo klíčový svazek připevněn k iFobu pomocí bezpečnostní plomby, iFob je pevně uzamčen v Traka 21 až do okamžiku jeho uvolnění oprávněným uživatelem.

 

 

TRAKA 21 Technická specifikace

Traka - úschovna klíčů
     • Rozměry: (V) 427 mm x (Š) 246 mm x (H) 95 mm
     • Hmotnost: 3,94 kg
     • Napájení: 100-240 V AC, síťový adaptér 15 V DC
     • Bateriová záloha: 12 V DC 1,2 Ah (volitelně)
     • Proudový odběr: 15 V 0,7 A max.
     • Rozsah pracovních teplot, pouze pro vnitřní použití (-5° C do +50 °C max 95 % vlhkost, bez kondenzace)
     • Montáž: na pevnou plochu (zdi, skříně apod.)
     • Počet pozic: 21
     • Max. počet uživatelů v systému: 1 000
     • Identifikace: pouze PIN
     • Certifikace: CE, FCC, IC

 

 

Traka 21 představení video

 

Inteligentní správa klíčů, aneb klíčové kabinety Traka

Klíče jsou v každé organizaci důležitým majetkem. Umožňují přístup k budovám, provozům, zabezpečeným prostorám, vybavení, strojům, skříním, skříňkám a vozidlům. K ochraně takového majetku vyvinula společnost Traka produkty a software pro inteligentní správu klíčů. Srdcem celého systému je přívěsek Traka iFob. Tyto stříbrné přívěsky ve tvaru projektilu v sobě nesou jedinečný elektronický identifikátor. Po trvalém připevnění k přívěsku iFob (robustní bezpečnostní pečetí) jsou jednotlivé klíče nebo sady klíčů elektronicky označeny. Každý přívěsek iFob je uzamčený na svém místě, dokud ho nevyzvedne oprávněný uživatel. Řešení Traka zajišťují, aby byl přístup do kabinetu s klíči umožněn jen oprávněným uživatelům, a to pouze k určeným klíčům. Uživatelům může být přidělen dočasný nebo trvalý přístup k depozitu a klíčům pomocí PIN kódů, biometrické čtečky, nebo čtečky karet. Systém automaticky kontroluje a v centrální databázi eviduje, kdy a kým byl klíč použit, a tyto informace jsou k dispozici na displeji depozitu nebo na PC správce systému.

Inteligentní správa klíčů

Autonomní řešení
Traka Touch umožňuje i samostatné (Stand Alone) řešení. Ke správě databáze není potřeba připojení k IT síti a vše potřebné je integrováno přímo v kabinetu. Možnost úplné evidence všech transakcí s klíči je v rámci systému zajišťována díky interní paměti a paměťové kartě.

Software pro administraci a správu TrakaWEB
Součástí řešení je vícejazyčný software TrakaWEB. Může být spuštěn na jediném PC nebo v síťovém prostředí, zajišťuje rozsáhlý sběr dat o událostech do databáze SQL v reálném čase a s pomocí Traka Integration Engine může komunikovat s většinou databází pro kontrolu přístupu jiných výrobců.

Modulární systém pro organizace všech velikostí
Systém Traka může zahrnovat jediný klíč nebo celou síť depozitů s klíči, dokonce i na různých kontinentech. Tento modulární systém je možné rozšiřovat podle potřeby a rozpočtu a jeho funkčnost je možné zvyšovat pomocí mnoha dostupných volitelných doplňků.

Integrace se stávajícím řízením přístupu
Systémy Traka pracují téměř s každou existující čtečkou přístupových karet, takže správa klíčů se může stát efektivním rozšířením stávajících systémů pro kontrolu přístupu používaných zákazníky.

Informace pro vedení
Kabinety Traka je možné konfigurovat různými způsoby, například: k upozornění na včas nevrácené klíče, na odebrání klíčů, na neodebrání klíčů, ke kontrole přístupu v různých časech nebo dnech, k vyžádání informací o závadách na majetku, k vyžádání víceuživatelské autorizace a k získání rozsáhlých informací pro efektivní správu majetku.

Pokyny ve více jazycích
Protože se systémy Traka používají po celém světě, mohou být depozity na klíče konfigurovány tak, aby zobrazovaly pokyny pro uživatele v celé řadě jazyků, včetně češtiny a slovenštiny.

 

Inteligentní správa klíčů

Inteligentní kontrola přístupu

Jedinečný přívěsek iFob Traka je možné naprogramovat tak, aby fungoval sám o sobě jako elektronický klíč nahrazující běžné klíče. Přívěsky iFob pro konkrétní pracovníky je možné personifikovat a umožnit tak jednotlivým řidičům nebo uživatelům přístup k veškerému vybavení spínanému klíčem, které jsou kompetentní obsluhovat. Při přístupu do kabinetu Traka jsou do přívěsku iFob zapsána veškerá uživatelská oprávnění – obvykle na určitou dobu (například konkrétní směnu). Po uplynutí této doby není možné iFob dále používat, dokud nebude prostřednictvím depozitu Traka znovu naprogramován. Během pracovní činnosti zaměstnance zaznamenává iFob všechny podrobnosti o používaném vybavení (například náraz apod.). Tyto informace se automaticky nahrají do centrální databáze systému při vrácení přívěsku iFob do kabinetu Traka na konci směny.

Předprovozní bezpečnostní kontroly, přejímky zařízení a hlášení poruch
Kontrola nad tím, kdo může obsluhovat technologické zařízení, vybavení a stroje, je pouze jednou částí řešení Traka. Zásadní informací pro vedení je znalost toho, že pracovníci organizace dokončili veškeré předprovozní bezpečnostní kontroly a přejímku zařízení, a že záznam o této události je automaticky uložen do databáze spolu s evidencí všech použitých položek. Uživatelé jsou navíc při vracení vybavení vyzváni k nahlášení případných poruch. Tím se významně zvyšuje provozní efektivita a využití pracovníků i vybavení.

Další benefity
Existuje celá řada dalších benefitů inteligentních řešení pro kontrolu přístupu, například:
• detekce kolizí
• testování přítomnosti alkoholu
• požadování dodržování bezpečnosti a předpisů v průmyslu
• ověřování oprávnění k použití
• sledování využití zařízení
• rezervace a pravidelná údržba zařízení

Inteligentní skříňkové systémy

V prostředích, kde se zachází se sdílenými přenosnými zařízeními jako jsou notebooky, vysílačky nebo zbraně a kde hrozí jejich krádež, ztráta, poškození nebo ponechání, může být schopnost zjistit, kdo a kdy naposledy konkrétní kus vybavení použil zásadním manažerským nástrojem. Zvyšuje totiž osobní odpovědnost i produktivitu uživatelů a může významně snižovat škody, ztráty a provozní náklady. Inteligentní uzamykatelné skříně Traka jsou ideální pro kontrolu přístupu k přenosnému vybavení, jako jsou datové terminály, notebooky, osobní alarmy, vysílačky nebo ruční přístroje. Uživatel jednoduše přistupuje ke skříni pomocí klávesnice, magnetické karty, bezkontaktního čipu nebo biometrické čtečky a systém vydá právě to vybavení, ke kterému má přístup. Aby byly bateriově napájené přístroje s nutností úplného dobití při vyzvednutí vždy plně funkční, mohou být skříně také vybaveny nabíjecími stanicemi. Maximální efektivitu pak systém poskytne, když jsou přístroje vydávány ve stejném pořadí, v jakém jsou do skříněk Traka vkládány. (systém First in - First out)

Podpora inteligentních skříní Traka:
• bezpečné automatizované úložiště s integrovaným softwarem
• přístup 24/7, pouze pro oprávněné uživatele
• kontrola a sledování v reálném čase
• manažerské výkazy přímo na libovolné PC připojené v síti

Inteligentní skříňkové systémyInteligentní skříňkové systémyInteligentní skříňkové systémy

Jedinečné řešení pro sledování pomocí RFID
Každý přístroj je možné opatřit RFID tagem, takže je každý jedinečně identifikován a jednotlivě evidován. Díky softwaru Traka okamžitě víte, jestli je položka ve skříni a pomocí sledování v reálném čase můžete ihned přesně zjistit, že je přístroj vyzvednut nebo vrácen, a co je důležitější, kým.

Pro koho je TRAKA?

Policie
Britská policie je jedním z největších zákazníků společnosti Traka, má nasazeno více než 400 systémů Traka. Tyto systémy spravují přístup ke klíčům a majetku v celé řadě aplikací, včetně kontroly nad služebními vozidly a správou přístupu k přístrojům na dechové zkoušky, pepřovým sprejům a střelným zbraním i do zabezpečených nebo vyhrazených prostor. Zvyšuje se tak efektivita, omezují se poškození, šetří se čas na administrativu a významně se snižují provozní náklady.

Věznice
Řešení Traka jsou využívána v mnoha věznicích. Slouží ke správě přístupu ke klíčům a majetku, např. ke správě a evidenci přístupu příslušníků vězeňské služby do cel, přístupu do klíčových prostor, jako jsou sklady a vyhrazené prostory, ke kontrole nad služebními vozidly, ke správě a kontrole zadržených věcí a důkazů, ke správě přístupu a zajištění souladu s předpisy u služebních vysílaček a jiných komunikačních prostředků apod.

Zábava a volný čas
Díky rozsáhlému využívání systémů Traka největší zábavní společností v USA je možné tento průmysl považovat za významného uživatele, především v oblasti bezpečnostních aplikací a aplikací pro zajištění efektivity. Velkým trhem je pro společnost Traka i hazardní průmysl, kde je otázkou bezpečnosti řízení hotovosti. Inteligentní řešení pro řízení přístupu Traka je možné využívat ke správě čehokoli od klíčů k výherním automatům, hracím stolům a místností, ve kterých probíhá počítání peněz, až po úložné schránky a sklady.

Školství
Základní, střední i vysoké školy jsou významnými zákazníky společnosti Traka. Existuje zde potřeba spravovat klíče k budovám, zařízením a zabezpečeným prostorám, vozidlům, vybavení (například notebookům, datovým terminálům a přenosnému počítačovému vybavení) a vysílačkám. Tuto potřebu řeší inovační skříňky na klíče a bezpečné uzamykatelné skříně Traka.

Zdravotnictví
Mnoho zdravotnických zařízení využívá produkty Traka k řízení přístupu k širokému spektru klíčů a vybavení. Patří sem vše od přístupu k prostorám a technologickým zařízením, až po skříně na léky a drahé zdravotnické vybavení. To vše zajišťuje možnost vyhledání a přístupu k životně důležitému zařízení a vybavení v případě potřeby, což šetří peníze a zlepšuje péči o pacienty.

Doprava a logistika
Systémy Traka jsou ve velkém měřítku využívány provozovateli užitkových vozidel, logistickými a přepravními společnostmi a nejrůznějšími organizacemi od správy letišť a železničních dopravců, až po lodní přepravce a distribuční společnosti. Systémy Traka zvyšují bezpečnost a soulad s předpisy BOZP, to vše vede k vyšší odpovědnosti, nižším provozním nákladům a lepší efektivitě.

Přenos energií a médií
Inteligentní řešení pro řízení přístupu Traka jsou široce využívána mnoha elektrárnami, petrochemickými podniky, telekomunikačními a vodárenskými společnostmi. V tomto sektoru je prvořadá bezpečnost, a proto Traka těmto společnostem poskytuje systém, který umožňuje důsledné uplatňování bezpečnostních procesů, a tím vede k vyšší odpovědnosti uživatelů, nižším provozním nákladům a lepší efektivitě.

Maloobchod a distribuce
Řešení společnosti Traka jsou využívána v maloobchodních, distribučních a logistických organizacích po celém světě ke kontrole nad tím, kdo může získat přístup k manipulační technice, jako jsou zakladače, vysokozdvižné vozíky, vychystávací vozíky a pojízdné plošiny, a kdo může tyto stroje obsluhovat. Traka poskytuje řešení, jako jsou řízení přístupu řidičů k vysokozdvižným vozíkům, omezení přístupu uživatelů k průmyslovému vybavení nebo správa přístupu a odpovědnosti za ruční terminály, nabíječe akumulátorů a systémy pro ovládání vrat k prevenci náhodného odjetí vozidla.

Další veřejný sektor
Produkty Traka využívají četné organizace z veřejného sektoru, včetně nemocnic, knihoven, muzeí, škol, městských a obecních úřadů, vlády, Evropského parlamentu a dokonce královských paláců. Traka slouží k řízení a evidenci správy klíčů, přístupu do klíčových prostor, například při údržbě strojoven, k vzduchotechnice a vodovodům, k uplatňování víceúrovňové autorizace nebo správě prostor pro dočasné uložení osobních věcí při návštěvách vládních budov.