Systém Xesar je další inovací v nabídce společnosti EVVA­. Tento elektronický uzamykací systém, který byl vyvinut v Rakousku, kde se rovněž vyrábí, nabízí rozmanité produkty a možnosti jejich použití, a to i ve spojení s nadčasově krásným designem. Rychlá montáž, bezplatný software Xesar a jedinečné karty ­EVVA ­KeyCredit jsou jen některé z mnoha výhod, které systém Xesar nabízí.

A takto systém funguje

Všechna přístupová oprávnění se udělují prostřednictvím softwaru Xesar. Přenášením informací na identifikační média prováděným prostřednictvím kódovací stanice se pak jednoduchým způsobem vytvářejí elektronické klíče. Při uvádění do provozu se provádí synchronizace jednotlivých uzamykacích komponent se softwarem pomocí tabletu Xesar. Ve virtuální síti Xesar pak identifikační média nacházející se v oběhu dále distribuují bezpečnostní informace (seznam zakázaných položek) v budově.

evva klíčeJedinečné kredity KeyCredit­
Bezplatně poskytovaný software s funkcí Pay per key – platí se pouze za to, co je skutečně třeba. Vhodné kredity KeyCredit­ jsou pro každou potřebu dostupné zcela nezávisle na velikosti objektu a na počtu jeho uživatelů. Ke schválení virtuální sítě je určena karta Softwareplus.

Identifikační média systému Xesar
Pomocí různých identifikačních médií (karet, přívěsků ke klíčům, kombinovaného klíče) mohou osoby prokazovat svoji totožnost u dveří.

Přístupové komponenty systému Xesar
Kování, dveřní kliky, cylindrické vložky a nástěnné čtecí jednotky systému Xesar se programují prostřednictvím softwaru Xesar.

Virtuální síť
Virtuální síť Xesar využívá identifikační média v oběhu k výměně informací mezi softwarem a dveřmi, čímž udržuje systém vždy v aktuálním stavu. Prostřednictvím nástěnné čtecí jednotky Xesar se pomocí aktualizačního nástroje řídicí jednotky prodlužuje nastavená doba platnosti identifikačních médií a nahrávají se do nich aktualizované informace (černá listina).

Jednoduché zprovoznění
Kartu Softwareplus si můžete zakoupit u odborného prodejce produktů ­EVVA. Poté stačí setřít kód na zadní straně karty, zadat jej do softwaru Xesar (pod položkou Balíček Softwareplus) a ihned se na tři roky stáváte hrdým majitelem nové virtuální sítě.

 

Software Xesar

Stejně jednoduchý jako uzamykací systém Xesar je také software Xesar. Sestává se z počítačového softwaru Xesar a z aplikace pro tablety Xesar. Četné inteligentní funkce umožňují pohodlnou správu při každodenním provozu. Software Xesar poskytuje vše, co moderní uzamykací systém potřebuje: správu dveří a uživatelů, časově řízené otevírání, jakož i zaznamenávání všech událostí do protokolů.

Xesar software evvaKódovací stanice
Pomocí kódovací stanice se zcela jednoduše programují nová identifikační média (karty, přívěsky ke klíčům).

Administrátorská karta
Administrátorská karta, která je nezbytná při programování, tvoří dodatečnou úroveň zabezpečení. Bez této administrátorské karty nelze přidělovat žádná přístupová oprávnění.

Software Xesar
Prostřednictvím softwaru Xesar se provádějí veškeré správní úkony. Zde se zadávají osoby, přidělují přístupová oprávnění, spravují časová období atd.

Aktualizace
Prostřednictvím připojení LAN je nástěnná čtecí jednotka se softwarem Xesar připravena k pravidelné výměně bezpečnostních dat.

Nástěnná čtecí jednotka Xesar jako aktualizační nástroj
Prostřednictvím nástěnné čtecí jednotky Xesar vybavené aktualizačním nástrojem řídicí jednotky probíhají přes virtuální síť několikrát denně aktualizace zabezpečení identifikačních médií nebo dveří.

Tablet Xesar
Kdykoli je třeba jednat rychle, použijte k aktualizaci zabezpečení u vašich dveří tablet Xesar.

 

Dveřní klika Xesar

Klika Xesar je ideální, úsporné a efektivní řešení pro dveře s plnými křídly i pro prosklené dveře ve vnitřních prostorech. A navíc je jednoduše a všestranně použitelná. Díky širokému výběru různých provedení a povrchů klik existuje vhodná varianta pro každou situaci. Aby bylo možno zachovat jednotný design v rámci objektu, dodává se klika Xesar také bez elektroniky. Díky svému jednoduchému způsobu montáže a vysoké míře kompatibility zámku je klika Xesar ideálním produktem pro dodatečnou montáž na dveře tvořící součást domovního inventáře. Jednoduše se přišroubuje a je to hotové.

Cylindrická vložka Xesar

Cylindrická vložka Xesar je bezpečnostní produkt, který je určen k montáži do vnitřních i venkovních dveří. Je dodávána se všemi hlavními bezpečnostními charakteristikami vysoce kvalitních uzamykacích cylindrických vložek, mezi které patří například ochrana proti vytažení jádra a proti odvrtání. Volně otočná vnější hlavice poskytuje vysokou úroveň ochrany proti neoprávněné manipulaci. Jedinečná je také modulární konstrukce cylindrické vložky Xesar. Umožňuje přizpůsobení délky přímo v místě montáže a zjednodušuje plánování. To je obzvláště praktické tehdy, pokud je potřeba cylindrickou vložku použít v jiných dveřích. Při výměně ji lze jednoduše a flexibilně přizpůsobit. A navíc: s cylindrickou vložkou Xesar lze kombinovat mnoho modulů zařazených v sortimentu mechanických produktů společnosti ­EVVA.

Evva XesarKování Xesar

Elektronické kování Xesar představuje optimální řešení pro každé dveře. Spojuje výhody mechanického kování a elektronického uzamykacího systému. Kování Xesar se vyznačuje elegantně úzkým designem s čistě vedenými liniemi a tvarově integrovanou čtecí jednotkou. Rozsah použitelnosti kování Xesar je opravdu široký. Je tedy vhodné např. u vnitřních i venkovních dveří s plnými křídly i trubkovými rámy, nebo jako řešení pro únikové východy. Navíc je k dispozici rozsáhlé příslušenství, díky kterému bude kování Xesar vypadat dobře kdekoliv. Díky inovovanému a jednoduchému způsobu montáže je toto kování obzvláště vhodné k použití na protipožárních dveřích.

Nástěnná čtecí jednotka Xesar

Nástěnná čtecí jednotka Xesar nachází univerzální uplatnění ve vnitřních i venkovních prostorech. Zaujme vysoce kvalitním provedením a ušlechtilým materiálem. V kombinaci s příslušnou řídicí jednotkou je vhodná k ovládání elektronických uzavíracích prvků ve dveřích všech druhů a k plnění mnoha dalších funkcí. Například v posuvných i otočných dveřích, jako elektronický vrátný, ve výtazích, v elektronických turniketech atd. Pokud je nástěnná čtecí jednotka Xesar vybavena aktualizačním nástrojem řídicí jednotky, stává se bezpečnostním rozhraním ve virtuální síti Xesar. Identifikační média jsou zde prodlužována o nastavenou dobu platnosti, případně probíhá výměna bezpečnostních informací mezi identifikačními médii a softwarem.
 

 

 

Karty KeyCredit­ | Přehled

Čím je elektronický uzamykací systém Xesar tak jedinečný? Bezplatný­ software Xesar ve spojení s revolučními kredity KeyCredit­ spravovanými společností EVVA­ zaručují: platíte pouze za to, co opravdu potřebujete. Vhodné kredity ­KeyCredit jsou dostupné zcela nezávisle na velikosti objektu a na počtu jeho uživatelů.

››Kredity KeyCredit­ v hodnotách 10, 50, 100
Kredity KeyCredit­ v hodnotách 10, 50 nebo 100 jsou vhodné pro objekty s malým počtem osob a/nebo s nepříliš častými změnami přístupových oprávnění. Nové a další kredity KeyCredit­ si můžete kdykoli flexibilně dobíjet.

››KeyCredit­ Unlimited
Kredit KeyCredit­ Unlimited je vhodný pro objekty s 50 a více uživateli, jejichž přístupová oprávnění je možno neomezeně často měnit, a to po dobu 1 roku popř. 3 let. Z kreditů KeyCredit­ v hodnotách 10, 50, 100 lze kdykoli přejít na kredit typu KeyCredit­ Unlimited. Jednotlivé, dosud nevyčerpané výše kreditů přitom zůstávají zachovány.

Pomocí karet KeyCredit­ lze jednoduše udělovat oprávnění: chcete vytvořit nebo změnit přístupová oprávnění přidělená identifikačnímu médiu? Pak potřebujete kartu KeyCredit­. Smazání oprávnění se provádí bezplatně.

1. Nákup kreditů KeyCredits­
Karty s kredity KeyCredit­ jsou k dostání výlučně u partnerů EVVA­. Získaný kredit se „nabíjí“ prostřednictvím softwaru Xesar.

2. Vytváření přístupových oprávnění
Přístupová oprávnění pro mobilní telefon pohodlně vytvoříte prostřednictvím softwaru Xesar. Například: osoba 1 smí používat dveře 1 a dveře 2 pro vstup do objektu a vycházení z něj v určených časových obdobích.

3. Odepisování kreditu KeyCredit­
Platby za vytvoření nebo změnu přístupových oprávnění se uskutečňují odepisováním kreditu KeyCredit­. Oprávnění se ihned přenášejí na identifikační médium při příští aktualizaci.