Na základě pozvání firmy Wertheim - Modrá na Slovensku, se uskutečnilo pracovní jednání dne 23.5.2012.

Za firmu Wertheim se zůčastnili:

Ing. Peter Hergovits - obchodní ředitel a Erik Trubač - obchodní oddělení.

Za AZKS:

Jan Novotný - prezident, Ing.Dolejš Karel - 1. víceprezident, Mahdal Boris - víceprezident, Ing. Schwarz Oldřich - člen AZKS

Cílem setkání bylo navázat vzájemnou spolupráci mezi AZKS a výrobcem trezorů, trezorových místností, depozitivních schránek, ocelových skříní, kartotéky, registračky apod. Výrobní náplň je rozdělena do dvou závodů:

Výroba malých trezorů  (do 800 kg) závod Dunajská Streda.

Výroba velkých trezorů  (800 až 2 500kg)  závod   Modrá.


Wertheim od r. 1852

Trezory rakouské společnosti Wertheim, která má za sebou dlouhou tradici, jsou už více jak 150 roků synonymem nejvyšší bezpečnosti. Dnes firma Wertheim úspěšně podniká na evropských trzích v oblasti výroby trezorů a bankovních zařízení.

Předali  jsme   náš časopis   "ZÁMKAŘ"    č.1/2012 a č.2/2012. Byl dán souhlas k otištění základních informacích o firmě Wertheim v časopise "ZÁMKAŘ". Byla dohodnuta  jednodenní exkurze ve výrobních závodech v Dunajské Stredě a v Modré. Předpokládaný termín exkurze v 09.-10./2012. Jednání probíhalo ve velmi přátelském ovzduší. Bylo nabídnuto čestné členství v Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR. Na závěr jsme byli pozvání na prohlídku výrobního závodu Modrá, kde jsme v krátkosti měli možnost vidět technologický postup výroby od svařování, zalití betonovou směsí až po expedici.
 

Ing. Karel Dolejš

 Výroba a prodej trezorů