Vážení kolegové, členové Asociace zámkových a klíčových služeb ČR s potěšením vám sděluji následující informaci.

Na základě  dohody ze Siepraw – Polsko ze dne 18. 4. 2012, kde se uskutečnilo pracovní jednání mezi zástupci „AZKS“ a „PSLSK“ k uzavření mezinárodní dohody o spolupráci na léta 2012/2013.

Za přítomnosti polských „klíčníků“ došlo k slavnostnímu podpisu u příležitosti výstavy „SECUREX“ v Poznani dne 25. 4. 2012. Současně jsme si prohlédli výstavu, kde předváděli své výrobky tradiční vystavovatelé (FANA, LOB, GAMET apod.).

Za „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR“ mezinárodní dohodu podepsali

Jan Novotný – prezident (pro nemoc omluven)
Ing. Dolejš – 1. viceprezident


Za „PSLSK“ mezinárodní dohodu podepsali

Zygmunt Bilewicz – prezident
Wojciech Kowalczyk – člen prezidia

 

Na závěr byly podpisy stvrzeny přípitkem a vzájemně jsme se informovali o nejbližších akcích a termínech spolupráce.

 - Mezinárodní smlouva v českém a polském jazyce na www.azks.eu-aktuality

Prezidentem "PSLSK" Zygmuntem Bilewiczem jsme byli pozváni na společenskou akci, která se uskutečnilo ve dnech 22. - 24. 6. 2012. v rekreačním středisku „SPALA“ u města Tomaszów Mazowiecki. Oficiální zahájení bylo 23. 6. 2012 v 12,00 hod. Ubytování bylo zajištěno.

Dále jsme byli polskou stranou požádáni o pomoc a spolupráci při nouzovém otevírání automobilů účastníků, kteří se zúčastní Mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a Ukrajině ve dnech 8. 6. - 1. 7. 2012. Jednalo by se o jména a telefonní čísla členů AZKS, do barevného letáku, kteří jsou v příhraničních oblastech s Polskem.

 

Všechny  zdravím.

Ing. Dolejš Karel

Klíče, zámky, trezory        Bezpečnostní zámky a klíče