Chcete se orientovat s panikovém kování?

Pak je tento krátký článek přímo pro Vás, panikové kování, někdy také označované jako paniková klika, se umisťuje na požárně odolné dveře na únikových východech, kde je potřeba umožnit snadný únik z chráněného prostoru například v případě požáru.

Paniková hrazda

Paniková hrazda může být povrchová, tedy umístěna pouze na plášť dveří, kde je západka pouze zacvaknuta do protikusu na rámu dveří. Nebo zadlabací, kdy se do dveřního křídla zadlabe panikový zámek a hrazda se s ním následně smontuje. Výhodou zadlabací panikové hrazdy je, že panikový zámek máte uzamknut pomocí závory, takže je uzamknutí bezpečnější. Dveře osazené zadlabacími hrazdami pak mohou být osazeny cylindrickými vložkami či půlvložkami, které se následně dají zařadit do systému generálního klíče.

Panikové hrazdy se dodávají jako jednobodové se zabezpečením v jednom bodě, nebo vícebodové se zabezpečením ve dvou či třech bodech. Lze je použít na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

U dvoukřídlých dveří se hrazda umísťuje na takzvané pasivní a aktivní křídlo. Pasivním křídlem dveří označujeme křídlo, které je povětšinu času zavřené a aktivní křídlo je křídlo dveří, kterými se pravidelně prochází. U dvoukřídlých dveří je pak následně potřeba zajistit, aby pasivní křídlo zavřelo dříve, než aktivní. V opačném případě by nedošlo ke správnému zavření dveří. Správného pořadí zavření dvoukřídlých dveří jsme schopni dosáhnout použitím dveřních zavíračů a koordinátorů zavření. Dalším způsobem je použití požární konzole. Při výběru panikové hrazdy je potřeba pamatovat na šířku dveřního křídla, abychom bylo schopni správně upravit délku tlačného madla.

Paniková hrazda

Paniková klika – panikový štít

Termínem paniková klika bývá často označováno panikové kování, které se namontuje v kombinaci s panikovým zámkem. Pokud smontujeme panikový zámek s běžným kováním dostaneme vlastně kliku, která plní antipanikovou funkci a máme panikovou kliku. Jiný výraz termínu paniková klika se týká panikových štítů určených pro montáž s panikovými hrazdami. Jedná se o štít v provedení klika nebo koule, který se umístí na vnější stranu dveří, na kterých je paniková hrazda umístěna. Běžnou kliku s panikovou hrazdou smontovat nelze.

Panikový štít může být buď slepý (bez otvoru pro vložku), nebo osazený cylindrickou vložkou či půlvložkou. Při výběru kování pro montáž s panikovými zámky doporučujeme využít kování s klikou do tvaru „U“, abychom při úniku eliminovali možnost zachycení oblečení o běžnou kliku.

Při požadavku na dveře s antipanikovou funkcí je tedy potřeba zvážit, zda chceme dveře osadit panikovým zámkem, nebo chceme použít panikovou hrazdu. Panikový zámek použijeme tehdy, když nám stačí pouze kování u kterého vezmeme za kliku. Panikovou hrazdu použijeme tehdy, když ji potřebujeme umístěnou přes celé křídlo dveří a z vnější strany ji osadíme panikovým štítem.

Panikové kování