Půl roku je za námi, a je třeba trochu rekapitulace. Ptáme se tedy, co se povedlo,  a co ne?


Myslím, že pracovní program Asociace byl na „první kolo“ dosti náročný.  Jsem ale přesvědčený, že dobrých věcí se povedlo dost, a že převažují nad těmi méně povedenými. Mimo to byly realizovány i akce, se kterými se původně nepočítalo. Nemělo by smysl vypočítávat vše, co jsme za toho půl roku udělali. O tom jsou členové pravidelně informování prostřednictvím časopisu a internetových stránek. Snad bych se jenom zmínil o školení „ Způsoby překonávaní bezpečnostních dveří“, které jsme, z  důvodu nemoci,  museli odložit na druhé pololetí tohoto roku. Termín a místo uskutečnění dáme včas vědět. Chtěli bychom to spojit ještě s jinou aktivitou a tím členům šetřit čas s účasti na jiném projektu, např. „Základy  mechatroniky“ atd.

Byla  uzavřena  dohoda  o  spolupráci s polskou organizací zámkařů a navštívili jste jejich pracovní a společenskou akci.  Co vás nejvíce zaujalo na návštěvě u kolegů v Polsku?
Toho bylo opravdu hodně. Musím říct, že jsme byli přijati velice přátelsky.  Asi to nejlépe vystihne, když řeknu, že jsme se cítili jak doma. Uvědomil jsem si, jaký velký kus práce je před námi, abychom dosáhli stejné úrovně v organizaci pořádání takových akci. Pro mě osobně jsou vzorem, jak pokračovat v práci pro naší AZKS.

Jaký jste tam měli program?
Hned po příjezdu, a přivítacích formalitách jsme se zúčastňovali prezentací firem, které jsou zároveň sponzory této akce. Úroveň těchto prezentací je opravdu vysoká a je znát, že výrobky předvádějí odborníci, připraveni okamžitě reagovat  na jakoukoliv otázku. Součástí prezentace byla vždy montáž a demontáž výrobku včetně potřebných přípravků. Například před  prezentací výrobce  bezpečnostních dveří vystoupil p. ing. Jacek Gromadzinski,  člen PKN (Polský normalizační komitét) a technický ředitel významného polského výrobce zámků a kování DAD Polska, a podrobně vysvětlil metody zkoušení bezpečnostních dveří pro jednotlivé bezpečnostní třídy. Samotná prezentace výrobce bezpečnostních dveří mě překvapila  svou otevřenosti, a názorností. Podle mého názoru, takto podané informace výrazně  zvyšují odbornost těch, kteří se věnují prodeji a montáži bezpečnostních dveří. Stejné to bylo s předváděním strojů na výrobu klíčů a přehrávání kódu do transponderů v autoklíčích.

A co kulturní akce?
Tohoto setkání se zúčastňuji celé rodiny, a jsou pro ně připravené zájmové akce. Nestačil jsem všechno sledovat, ale vím, že byly připravené výlety do okolí a různé soutěže. Večer bylo společenské setkání, tak jak to bývá i u nás. Po setmění byl předveden velkolepý ohňostroj. Samozřejmě, je nutné zdůraznit, že většinu finančních nákladů nesou převážně sponzoři, kteří tím také ukazují, že si svých klientů opravdu považují.

Co nás čeká v druhém pololetí roku 2012?
Samozřejmě nás čeká Valná hromada, tam by se měl schválit plán činnosti na rok 2013 a tím určit jakým směrem budeme pokračovat. Důležitým úkolem bude, udělat  valnou hromadu natolik zajímavou, aby to pro členy nebyl ztracený čas. Pokusit se zaujmout výrobce a velkoobchody,  a zlepšit podmínky pro oboustrannou spolupráci. Započali jsme jednání s exekutorskou komorou, dále projednáváme, dle našeho názoru, zajímavé projekty pro členy AZKS o kterých bych se zatím nechtěl předčasně zmiňovat. Dále, uspořádat již slíbené školení a zorganizovat společenský večer. Zkvalitnit obsah našeho časopisu.

Jakým způsobem chcete zkvalitňovat obsah časopisu Zámkař?
Byl jsem ing. Koktanem upozorněn na některé nepřesnosti v názvosloví, při popisu technických obrázků. Názvy součástí nejsou vždy v souladu s normou. Já se tímto čtenářům omlouvám, a pro příště slibuji, že se vynasnažím těmto nedostatkům vyhnout. V každém případě děkuji pozornému a kvalifikovanému čtenáři za důležitou připomínku. Pravdou je, že pro zvyšování odborné úrovně čtenářů  je nezbytná i správná odborná  terminologie. V zápalu snahy o názorné vysvětlení, jsem poněkud opomenul řeč norem. Proto technická část, původně připravená pro toto číslo, bude vynechána,  podrobena  zevrubnější  kontrole,  a bude to  čtenářům vynahrazeno v příštím čísle.

 

Děkujeme za rozhovor.