Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 9. listopadu 1992 a její podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. 7. 1993 privatizací státního podniku KOMAS. Je významným dodavatelem dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, výrobce nástrojů a přípravků, a pro nás, zámkařské firmy,  je  tradičním výrobcem a dodavatelem interierového a bezpečnostního kování.

Vzhledem k významnému  postavení  firmy na  trhu, domluvili jsme si návštěvu za účelem propagace  záměrů  AZKS  s nabídkou spolupráce. Byli jsme mile přijati jednatelkou společnosti paní Ing. Jiřinou Hajdukovou a vedoucím obchodního úseku panem Jiřím Petrem.

Zástupce firmy jsme seznámili se záměry Asociace, objasnili smysl  čestného členství, které by bylo založeno především na bázi poskytování technických   informací formou např. účasti na školení, odborných článků v našem časopise nebo exkurzí ve výrobním závodě, a nabídli jsme firmě čestné členství.

Vedení firmy považuje návrh za zajímavý a přislíbilo zvážení účasti na našich projektech.

Jan Novotný                                                                                              

 Klíč, zámek, trezor