Výroba a prodej zámků

Zeptali  jsme se za Vás prezidenta Asociace p. Jana Novotného

o.cProč vznikla nová asociace?

Rozhodli jsme tak proto, že máme pocit že CMZS  zaměřuje svoje aktivity jiným směrem než je naše představa.  Naším zájmem je dál získávat zkušenosti vnouzového otevírání a montáží zabezpečovacích zařízení. Projekty typu  Bezpečná země,  mají bezpochyby svůj význam, ale účast malých podnikatelských subjektů je na takových projektech problematická. My si potřebujeme předávat zkušenosti zběžné denní praxe. Samozřejmě se nebráníme úzké spolupráci s, vždyť většina členů naší asociace jsou členy  Cechu.

K tomu ale měla sloužit technická sekce CMZS.

Ano, tak to bylo myšleno. Vůběhu valné hromady jsme jako členové pověřeni přípravou technické sekce pochopili, že představy o činnosti technické sekce vjsou natolik nejednotné, že jsme se rozhodli práci na tomto projektu ukončit.

Byli jste označení jako spolek včelařů a byla napadena odbornost členů pověřených přípravou technické  sekce.

Takové označení mohl použít pouze člověk neznalý historie Cechu a takto, doufám nevědomě, zlehčit práci všech, kteří dostali Cech na úroveň, dnes uznávaného společenství. Překvapilo nás také sdělení, že se konečně vněco zajímavého děje. Samozřejmě, že se vstále něco děje. Včasné době je to, bohužel, pouze řešení problémů na úrovni představenstva, což funkci Cechu nepřijatelným způsobem narušuje.

Vznikají potom i taková rozhodnutí, kdy například při projednávání přihlášek nových žadatelů o členství bylo shledáno, že tito nesplňují požadovaná kriteria pro přijetí, a přesto nechali na valné hromadě o jejich přijetí hlasovat, navíc ještě, přes důrazné výhrady zřad členů. Toto jednání, které  je nejen porušením Stanov, ale i porušením Kodexu etiky mě utvrdilo ví, nepodílet se dále aktivně na práci Cechu.

Samozřejmě ale, respektujeme rozhodnutí valné hromady, i když tato nesplňovala základní formální požadavky a lze ji považovat za neplatnou.  

Zaslechl jsem tam názor, že jako opozice jste to prohráli.

Důrazně bych chtěl odmítnout pojem opozice a pojem prohry, protože nechceme nikomu konkurovat ani s nikým, nebo proti něčemu bojovat. Jak jsem už vúvodu řekl, naším zájmem je spolupracovat, avšak  více se přiblížit  potřebám běžné zámkařské praxe.      

Budete dál členem CMZS?

Ano.

Kolik máte zájemců zřad CMZS o členství v nové asociaci?

Zatím je pro vstup do Asociace  rozhodnuto 15 členů Cechu. Řada dalších se rozmýšlí. Mimo to jsou zde zájemci z řadčlenů CMZS. Samozřejmě, že o možnosti stát se členem Asociace známkařskou veřejnost informujeme, ale je na zvážení každého, jestli toto členství bude pro něj přínosem.

Kdo může být členem vaší asociace?

Členy mohou být jen ti, kteří se zabývají nouzovým otevíráním, montáží a opravami mechanických a mechatronických zábran. Výrobci, velkoobchody a ostatní zájemci mohou být čestnými členy.

Co mohou vaši členové očekávat od vstupu do asociace?

Především se chceme setkávat a předávat zkušenosti, zvát si výrobce a prodejce otevírací techniky od nás i ze zahraničí. Organizovat školení, u kterých nejsme soběstační. Dnes je velmi důležité se věnovat elektronice, která rychle proniká do mechanických zámků. Naší členové se prakticky seznámí se seznámí sužívaných elektrických a elektronických systémů, aby si tak rozšířili možnosti svých aktivit. Sýrobci se chceme dohodnout na výrazně prakticky orientovaných prezentacích sůrazem na technické parametry jejich výrobků a smožností exkurzí ve  výrobě.

Budeme vydávat informační materiály, zaměřené jak na organizační záležitosti a legislativu, tak na technickou problematiku zoblasti výroby a zmontážní praxe.

Další informace budou poskytovány prostřednictvím internetových stránek, které umožní získávání technických informací o výrobcích a prodejcích mechanické a elektronické zabezpečovací techniky, dále návodů, odkazů na zajímavé internetové stránky apod.

Jaké budou členské poplatky?

Navrhujeme dva tisíce korun za rok. Nicméně, to rozhodne valná hromada.    

Kčemu mají tyto příspěvky sloužit?

Vybrané peníze budou sloužit především na poštovné, kancelářské prostředky, poplatek hospodářské komoře. Do informačních listů Asociace „Zámkař“ bychom chtěli dávat i reklamu, aby uhradila náklady na jejich vydávání.